Contact

De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school vind je:

  op onze website (Informatie > Wie is wie > CLB)

  op de website van VCLB Leuven (www.vclbleuven.be > praktisch > scholen);

  in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het  Centrum  voor  Leerlingenbegeleiding  heeft  als  opdracht  bij  te  dragen  tot  het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op  informatie,  hulp  en  privacy.  Als  de  leerling voldoende  bekwaam  geacht  wordt,  beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding. Als ze een vraag krijgen zullen  CLB-medewerkers altijd  streven  naar  een  goede  samenwerking  tussen  alle partners.