Wanneer kan mijn peuter/kleuter starten op school? (schooljaar 2022-2023)

Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van de volgende instapdata:

  • 1 september 2022 (1e schooldag): geboren voor 1 maart 2020
  • 7 november 2022 (na de herstvakantie): geboren voor 7 mei 2020
  • 9 januari 2023 (na de kerstvakantie): geboren voor 9 juli 2020
  • 1 februari 2023 (instapdag 1 februari): geboren voor 1 augstus 2020
  • 27 februari 2023 (na de krokusvakantie): geboren voor 27 augustus 2020
  • 17 april 2023 (na de paasvakantie): geboren voor 17 oktober 2020
  • 22 mei 2023 (na Hemelvaart): geboren voor 22 november 2018
  • 1 september 2023 (1e schooldag 2022-2023): kinderen geboren vanaf 21/11/2020

Wenmomenten

Voor peuters die instappen in september, is een openklasmoment voorzien eind augustus van 17u. tot 18.30u. 

Peuters die instappen na een vakantie, kunnen vóór deze vakantie ook een uurtje komen ‘wennen’ in de klas.

De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht door de directie.

 

De wenmomenten voor 2022-2023 liggen nog niet vast.Je wordt hiervoor tijdig op de hoogte gebracht door de school. Tijdens dit wenmoment krijgen jullie, als ouder, op die dag nog extra info over de eerste stappen in de school voor jullie kleuter.

 

Informatie over inschrijven vind je hier