Als school hebben wij een duidelijke visie rond media en ICT. Wij vinden dat het mede onze taak is om de kinderen goed te begeleiden en gidsen in de complexe digitale wereld.

Daarom besteden wij veel aandacht aan infrastructuur en apparatuur. Al jaren investeren wij in digitale borden en zorgen wij voor verbeteringen aan het computerpark en aan het netwerk.


ICT wordt aangeboden door middel van verschillende werkvormen, geïntegreerd in de lessen en op maat van het kind.Elke leerkracht beschikt over een minimale basiscompetentie. Ze werken dus met de kinderen aan de eindtermen ICT en het leerplan media.

Wij staan ook niet stil op vlak van ICT en volgen vernieuwingen binnen ICT op. De ICT-coördinator selecteert in het immense aanbod en doet geregeld een suggestie aan de leerkrachten. De leerkracht implementeert en de ICT-coördinator ondersteunt en begeleidt.


Tenslotte zorgt de school voor een veilige digitale omgeving. We vinden het belangrijk de kinderen op te voeden met netiquette zodat zij sterk staan in het immense medialandschap. 

Als school proberen wij steeds mee te blijven met de verschillende nieuwe media. 

Zo zijn we al een 6 tal jaar volop aan het investeren in digitale borden. Zo hebben we elke klas kunnen voorzien met een interactieve beamer en een wit bord. In schooljaar 2016-2017 hebben we in elke klas afscheid kunnen nemen van de krijtborden. 

Momenteel zijn we aan het experimenteren met Chromebooks. Deze laptop met ChromeOs beantwoordt perfect aan onze noden.