Reservekledij

Een ongelukje in de broek is niet verwonderlijk bij onze allerkleinsten. Handig is het wel als we slip, broek en kousjes kunnen aandoen die van henzelf zijn. Daarom vragen wij om voldoende reservekleren mee te brengen naar school.

Indien er toch reservekledij van de school mee naar huis gaat, gelieve die dan gewassen weer terug mee naar de school te brengen, want onze voorraad geraakt anders snel uitgeput. 

De schooluren

 Van 8.30u. tot 11.40u. en van 13.10u. tot 15.30u.

Op woensdagen van 8.30u. tot 12.05u.

Wij vragen u uitdrukkelijk de schooluren te respecteren, zowel wat het brengen (vóór 8.30u.) als het afhalen ( ’s woensdag om 12.05u.; op de andere dagen om 15.30u.) betreft.

Omdat we een grote school zijn, is er ’s morgens onmiddellijk toegang tot de klas  voor een persoonlijke begroeting bij de klasjuf.

Eten en drinken

We zijn een gezonde school. Doorheen de dag zorgen wij ervoor dat de kinderen voldoende water drinken.

 

* Koek en fruit moment

Als tussendoortje geven wij aan de kleuters 's morgens fruit. In de namiddag krijgen ze een koek. De catering gebeurt door de school. Wij vragen hiervoor een bijdrage van 9 euro per maand. Indien je kleuter een bepaalde allergie heeft, wordt dit goed besproken met de directie en de klasjuf.

 

* Lunch

De kinderen kunnen in de school een warme maaltijd gebruiken bestaande uit soep en een hoofdschotel. (veggie is ook mogelijk) Kinderen kunnen ook zelf een gezonde lunch meebrengen in een brooddoos.

Op woensdag is er geen warme maaltijd.

 

De inschrijvingen voor de warme maaltijden gebeuren in het begin van het schooljaar. Voor de peuters is dit mogelijk vanaf hun instapdag.

De betaling van onkosten gebeurt maandelijks via domiciliëring of overschrijving.

Koek- en fruitmoment

Elke dag krijgen de kleuters een stuk fruit en een koek. De school zorgt voor de catering. Indien jouw kleuter een bepaalde allergie heeft, wordt dit goed besproken met de directie en de klasjuf.

Zwemmen

In de derde kleuterklas gaan kleuters een aantal keren zwemmen in de Sportoase.  De data worden vooraf gemeld aan de ouders, zodat ze mee kunnen participeren. Om de zwembeurt te garanderen hebben we de hulp van 5 ouders nodig per klas. Op de zwemdag komen de kleuters om 8 u. naar school vermits ze op tijd de bus moeten nemen.

Voor- en naschoolse opvang (betalend)

Opvang voor en na school door Ferm

  • ochtendopvang van 7u tot 8u
  • woensdagnamiddag van 12u20 tot 18u30
  • 's avonds opvang van 15u45 tot 18u30
  • vakantie en schoolvrije dagen van 7u tot 18u30

Voor meer informatie en om uw kind(eren) in te schrijven voor de opvang:

016/60.99.16

bko.heverlee@samenferm.be

www.samenferm.be

Turnen

Voor alle leeftijden is er een geplande turnles voorzien. De dag wordt vooraf meegedeeld. Het is handig als je kleuter dan gemakkelijke kledij draagt.

Vanaf de 2de en 3de kleuterklas worden witte eenvoudige turnpantoffels gevraagd.

 

Naast de turnlessen voorzien de klasjuffen regelmatig bewegingstussendoortjes.

We hebben een bewegingsplan van Bodymap. Ook de ouders krijgen hierrond maandelijks een bewegingstip.

Verjaardagen

Je kleuter is die dag het middelpunt van de belangstelling!

Trakteren mag maar moet niet. Hou de traktatie eenvoudig. Bijvoorbeeld: wafeltjes, cake, fruit,…

Er is ook een koekenkast op school waaruit het jarige kind iets kan kiezen om te trakteren in de klas.

Wat geef je niet mee naar school? Slagroomtaarten, snoep en/of drinken.

Individuele snoepzakjes of speelgoedjes worden voor een verjaardag niet mee naar huis gegeven. 

Verloren voorwerpen

Het is fijn als je op jassen, truien, mutsen, sjaals, handschoenen, brooddozen, gympjes van uw kind de naam noteert of een label kleeft. Dit maakt het voor ons mogelijk verloren voorwerpen via de kleuterjuf terug te bezorgen. Niet gemerkte spulletjes komen terecht in het rek op het Paviljoen.  Per trimester worden alle spullen die niet werden opgehaald gegeven aan een goed doel.

 

 

Afwezigheden

Als je kleuter afwezig is wegens ziekte of andere omstandigheden, is een medisch attest of schriftelijke verklaring van de ouders niet noodzakelijk. We appreciëren het als je een seintje geeft aan de school wanneer uw kind niet kan komen. Wij zijn immers begaan met je kleuter en kijken dagelijks uit naar zijn/haar komst.

 

Belangrijke afspraken

Fietsenparking

Gelieve de kleuterfietsen enkel te parkeren in de voorziene fietsenparking en de fietsen ook steeds op slot te doen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstal.

 

Kledij

Kleuters die gemakkelijke kledij dragen, kunnen zichzelf beter behelpen bij het naar het toilet gaan. Geef de reservekledij van de school aub steeds terug mee naar de klas, zodat we deze opnieuw kunnen gebruiken. Voor de veiligheid vragen we om je kleuter geen lange oorbellen en geen teenslippers zonder hielriempjes aan te doen. Voorzie alle kledingstukken zoals jassen, handschoenen, mutsen,... van naam. Zo vermijden we dat ze verloren gaan. 

 

Speelgoed en voorwerpen

Speelgoed of andere voorwerpen mee naar school brengen mag op vraag van de leerkracht. Probeer te vermijden dat je kleuter geregeld op eigen initiatief speelgoed mee naar school brengt. Zo vermijden we dat hun spullen verloren of stuk gaan. De allerkleinsten mogen uiteraard bij de start hun lievelingsknuffel meebrengen.

 

Luizen

Iedereen kan geplaagd worden door luizen! Goede hygiëne is geen garantie om niet besmet te worden. Wanneer je bij je kleuter iets merkt, verwittig dan aub onmiddellijk de leerkracht en volg de richtlijnen die je worden meegegeven. Behandel eerst je kleuter voordat je hem terug naar school brengt. Denk hierbij ook aan mutsen, jassen, beddengoed, knuffels…

 

Klasverdeling

Elk nieuw schooljaar kunnen de klasgroepen opnieuw samengesteld worden door de klasleerkrachten in samenspraak met de directeur. We doen dit om evenwichtige klasgroepen te bekomen. Er kunnen geen wissels worden uitgevoerd op vraag van de ouders.

 

Vragen?

 

Voor al je vragen en bedenkingen kan je steeds terecht bij de directie per mail of telefonisch: 0494 38 14 95.