Welkom in onze Vrije Lagere School.

Samen met 13 andere scholen maken wij deel uit van de scholengemeenschap Archipel. We zijn een hechte, warme katholieke school geïnspireerd door de opdrachtverklaring van de Zusters Annuntiaten.

Je vindt ons op de groene en goed bereikbare campus H. Hart in Heverlee. Hier geven we aan kinderen Zin in Leren en Zin in Leven. We houden ervan om te leren en te spelen op onze school maar ook daarbuiten. We vinden het belangrijk dat al onze kinderen in verbondenheid  leren samenleven met elkaar.

We willen een KIVA-fijne school zijn waar ieder kind zich goed voelt.

We streven naar een geborgen sfeer voor elk kind als basis om te leren en te leven.

We hebben de ambitie om te werken aan een positieve ingesteldheid bij elk kind. 

De kennis, de vaardigheden en de attituden die we leren worden niet los gezien van de wereld waarin kinderen nu leven en evenmin los van de snel evoluerende wereld waarop we hen voorbereiden.

Het leer- en opvoedingsproces is erop gericht om gezond-kritische kinderen met een open kijk op de wereld te vormen.

We zetten elk kind doorheen het les- en schoolgebeuren op weg om het unieke van zichzelf te ontdekken en zijn talenten optimaal te benutten.