In onze school wordt heel wat gedaan om afval te voorkomen, goed te sorteren en kinderen bewuster te leren omgaan met de omgeving.

 

Hieronder sommen we per thema op wat we al deden en waar we zeker gaan aan verder blijven werken.

Natuurlijk stelden we ook een aantal nieuwe doelen op!

Thema 1: Afvalpreventie

We proberen afval zo goed mogelijk te sorteren. Doordat we op een grote campus zitten, kunnen we jammer genoeg hier rond niet alles zelf beslissen. Dit doen we al:

  • papier wordt op een degelijke manier opgehaald
  • GFT ophaling op de speelplaats: we maakten een beurtrol op om de manden voor het GFT afval buiten te zetten en weg te brengen naar de compost.

PMD is niet direct nodig aangezien er geen wegwerpverpakkingen voor dranken bij ons toegelaten worden. 

 

We knutselen zoveel mogelijk met kosteloos en herbruikbaar materiaal. We proberen hierbij de nadruk te leggen op ‘upcyclen’ = het maken van bruikbare dingen uit afvalmateriaal. 

 

Het communicatieplatform GIMME werkt steeds beter om ouders te informeren over school-en klasactiviteiten. Zo verbruiken we veel minder papier.

 

In de refter worden geen frisdranken meer aangeboden. De wegwerpverpakkingen werden vervangen door water. De leerlingen van het eerste leerjaar en de nieuwe leerlingen krijgen een gratis drinkbus tijdens het thema ‘Ik drink slim’. Deze drinkbussen werden aangekocht met de subsidies die we vorig jaar kregen en worden dus zeer nuttig en intensief gebruikt.

 

Alle leerlingen hebben hun boterhammen mee in een brooddoos. Meegebrachte verpakkingen tijdens de lunch moeten de kinderen weer mee naar huis nemen in hun brooddoos om thuis in de juiste vuilniszak te sorteren.

 

Zowel het gebruik van de brooddoos als de drinkbus is prima ingeburgerd. Toch sturen we af en toe nog eens een gimme-bericht om ouders nog eens uit te leggen wat we verwachten en waarom. Zo worden de afspraken geregeld opgefrist. Klastitularissen blijven dit mee in het oog houden. 

 

Op het einde van het schooljaar wordt een bedankbrief naar de ouders gestuurd.

 

Sinds enkele jaren hebben we 3 compostbakken. Samen met het zesde leerjaar en enkele compostmeesters werd de compost opgestart. Ook dit jaar neemt het zesde het onderhouden van de compost voor zijn rekening. Het afval van de GFT en de tuin komt hierin terecht. De klas van het zesde krijgt eerst infolessen over composteren.

Bij het begin van het schooljaar gaan kinderen van het tweede rond in de eerste graad en kinderen van het zesde in tweede en derde graad om uit te leggen wat in de GFT bakken mag. 

 

We gaan met een info-blad aan de compost duidelijk maken in welke bak de kinderen het GFT mogen storten.

 

De eerste graad blijft werken met een gezamenlijk koek- en fruitmoment. De koeken worden aangekocht in bulk. Oorspronkelijk was het plan om de tweede graag ook te laten aansluiten, maar om praktische en organisatorische redenen lukt dit niet.

De hele school moet wikkelvrij zijn! Ze moeten een koek meebrengen in een koekendoosje zonder wikkel. Leerkrachten spreken de leerlingen die het goed doen aan en moedigen leerlingen met wikkels aan om het beter te doen. 

  

Bijkomende activiteiten per leerjaar:

  • project met Ecowerf ‘de feestvarkentjes’: tweede leerjaar
  • project rond gezonde voeding: derde leerjaar

Thema 2: water

Dit is een thema dat we het komende schooljaar meer zullen aan werken.

We willen symbolen maken om bij de kraantjes in de toiletten te hangen zodat de leerlingen attent worden gemaakt op het waterverbruik.

 

We zouden ook dit jaar graag terug meedoen aan de wereldwaterdag. De werkgroep milieu gaat plannen wat we met onze school gaan ondernemen voor wereldwaterdag rond die periode.

Meer informatie over wereldwaterdag kan je vinden op de website http://www.wereldwaterdagatschool.be/

Thema 3: natuur

Enkele jaren geleden werd een tuintje op school opgestart. Vorig jaar hebben we deze sterk uitgebreid naar 9 bakken ( 6 groentebakken, 1 bak klein fruit, 1 bak kruiden en 1 heel grote met wilde bloemen).  

 

Zo is elk leerjaar verantwoordelijk zijn voor 1 bak. Er zijn fiches gemaakt zodat het duidelijk is wat er per bak verwacht wordt en wanneer. 

 

We hadden ook graag een wilgenhut gebouwd, en dat is vorig schooljaar werkelijkheid geworden! Je kan hem bewonderen achter Zonnewende!

 

Enkele klassen deden mee aan het project van WWF: ‘In actie als beestige klas voor meer natuur’. De leerlingen tekenden hun ideale school, huis, dorp of stad waar mensen, planten en dieren in harmonie samenleven. Zo willen we aantonen dat we meer natuur willen in België en Europa. In ruil krijgen we dan vleermuiskasten om in de schoolbuurt op te hangen.

 

Bijkomende activiteiten per leerjaar:

  • werken rond het project van de koesterburen: alle leerjaren 
  • project dieren in de winter: eerste leerjaar 

Thema 4: duurzame voeding

We bestellen nog steeds bio-fruit voor de leerlingen van tweede en derde graad.

Het zesde leerjaar werkt rond Fair Trade producten.

In de leraarskamer worden Fair Trade drankjes aangeboden.

 

Thema 5: Energie en klimaat

 

De ‘Dikketruiendag’ wordt georganiseerd door de hersenpan.

 

Een vierde leerjaar gaat energiekapiteins op pad sturen door de school om klassen te motiveren juist om te gaan met energie. Als beloning kunnen er basketballen verdiend worden.

Bijkomende activiteiten per leerjaar:

 

  • Lessenpakket Averbode ‘Doe de klik’: tweede leerjaar

Thema 6 : Natuurpunt

Infodag, werkdag en wandeling met natuurgids in natuurreservaat ‘De Dode Beemde’ : 5de en 6de leerjaar