H.H.Heverlee ... een groene school!

Foto's september 2017: Onze schooltuin is een groot succes!Onze school is reeds een MOS-school en heeft dan ook een natuurbeleid. 

Er gaan al veel acties door zoals projecten met Natuurpunt, vrienden van Heverleebos, …

Een vaste werkgroep  organiseert doorheen het jaar ook acties om leerlingen bewust te maken op het gebied van natuurbeleid.

 

Ook komen de traditionele thema’s natuurlijk ook in alle klassen aan  bod.

Dit kan gebeuren met tradiotnele lessen maar meer en meer worden deze uitgebreid door projectwerk en samenwerking met externen.

Zo doen we jaarlijks mee aan de vogelobservatieweek, brengen de eerste leerjaren een bezoek aan PariDaiza en gaan de oudere leerlingen werken in de Doode Bemde,  …

 

Verder wordt er in heel de school biofruit aangeboden als alternatief voor (vaak ongezonde) vieruurtjes, wordt er alleen water aangeboden en zorgt de school voor herbruikbare drinkflessen.

U merkt het: er wordt nu reeds meer aandacht geschonken aan ecologie, alternatieve energiebronnen, het klimaat & afvalbeperking.

Dit willen we dit in de toekomst nog verder uitbreiden!

Volgens ons lukt dit het best door de natuur terug in de leefwereld van de leerlingen te brengen.

Hen laten werken in de natuur en het geheel deel laten uitmaken van het dagdagelijkse lessenpakket.

 

De gemeenschappelijke punten tussen de verschillende actoren is alvast het willen werken in, met en voor de natuur.  

De drijfveren en persoonlijke interesses zijn echter zeer uiteenlopend, wat de draagwijdte van het project natuurlijk ten goede komt en de haalbaarheid realistisch maakt.

 


Opstart tuinproject 2015:

De opzet:

 

Bij ons tuinproject wordt er niet alleen gekeken wordt naar het zaaien en planten, …

Er wordt getracht om meerdere aspecten aan bod te laten komen en dit doorheen meerdere leergebieden.

De leerlingen mogen dus bijvoorbeeld zelf mee ontwerpen, de serres, tuinbakken & tuinhokjes bouwen, uitmeten,  enz. 

 

Concreet is dit project zeer eenvoudig opgestart met de aankoop van enkele zware balken die verankerd moesten worden. 

(de leerlingen werkten met schroeven, hefbomen, verbindingen leren maken, ...).

In deze eerste fase werd er gekeken of het project haalbaar en interessant was voor de leerlingen.


Na groot succes wordt dit jaar het aantal bakken uitgebreid, dit kan doorgaan in de wintermaanden.

Ondertussen wordt er dan ook het jaarlijks zaai- & plantschema opgesteld.

Binnen enkele weken moeten de bakken geïnstalleerd zijn zodat er effectief met het zaaien platen gestart kan worden.

 

Naast deze tuinbakken start ook het compostproject.

Er komen twee grote compostbakken die met behulp van de compostmeester in dienst worden genomen.

Tot op heden werd groenafval mee weggegooid in de gewone vuilbakken. Nu worden er aparte groencontainers voorzien.

Leerlingen zullen dan zelf hiermee gaan composteren.

 

Andere kinderen gaan dan weer aan de slag met de regenton.

 

De bedoeling is om het debiet van de ton te vergroten, allereerst door een afhellend dak te voorzien, regengoten te leggen, ... (maar in stilte wordt er ook gedroomd van een heus op maat gemaakt irrigatiesysteem.)

 

 Voor wie ... door wie?

  

Het project is helemaal gefocust op de leerlingen zelf.

Het gaat hier om een lagere school met 650 leerlingen en een kleuterschool met 400 leerlingen.

 

Door deze grote groep leerlingen zal het onmogelijk zijn om iedereen aan het werk te krijgen.

De acties (koken, reclame, …) zullen wel voor heel de doelgroep uitgewerkt worden om de draagwijdte te vergroten.

 

Voor de dagelijkse verantwoordelijkheid en continuïteit voorzien we een 7-tal klassen die zeer intensief het project opvolgen en zullen dragen.

De nadruk ligt er hierbij op dat de leerlingen van deze klassen kiezen wat hun ligt en dan alles zelf moeten opbouwen en dragen. De leerkracht heeft hierbij dus een ondersteunende functie als coach.

We streven er ook naar om verschillende leeftijden laten samen te werken om zo de betrokkenheid en groepsgevoel te verhogen. 

 

Planning en organisatie

 

We zien dit project als een langdurig project dat zich steeds verder zal ontwikkelen.

We willen dit een vast deel laten uitmaken van de doezelklas en zijn werking, zo geloven we ook dat dit geen eendagsvlieg wordt.