Visie lagere school

Welkom in de Lagere School Heilig Hart Heverlee.

Ons team staat elke dag klaar om op een enthousiaste en professionele manier aan alle kinderen de beste leerkansen te geven. Onze lagere school is ingebed in een scholengroep met een rijke geschiedenis en een gezamenlijk pedagogisch project met een visie. Wij onderschrijven de opdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee en zijn een loyale partner binnen het katholiek onderwijs Vlaanderen. Dit houdt in dat wij christelijk geïnspireerd zijn, maar ook als dialoogschool openstaan en respect hebben voor alle religies. Elk kind krijgt onze aandacht opdat het zich geaccepteerd zou voelen.

Een hart voor kwaliteit

We streven dagelijks naar kwaliteit in onze lessen door de inhoud die we aanbieden en de methodes waarmee we werken zorgvuldig te kiezen. We bieden een rijke waaier aan leerstof aan. We streven naar een mooi evenwicht in verschillende vormen van leren en zetten in op een goede ontwikkeling van elk kind. We koesteren wat we waardevol vinden en vernieuwen volgens relevante nieuwe inzichten.

Een hart voor zorg

We hebben een ervaren en gedreven zorgteam. We werken aan welbevinden en betrokkenheid. We helpen de kinderen groeien naar zelfstandigheid. Onze ‘Doezelklas’, de doe-het-zelf-klas, is daar een prachtig voorbeeld van. We differentiëren binnen de lessen en zorgen daarnaast voor extra uitdaging in de Mikado-werking (voor kinderen die sneller leren). We hebben aandacht voor onze kleine starters en helpen de zesdejaars in hun overstap naar het secundair onderwijs.

Een hart voor welbevinden

We streven naar een school waar elk kind zich goed voelt. Dit doen we onder andere met ons KiVa-beleid, een uitgebreid anti-pestprogramma. We besteden ook aandacht aan een correcte en vriendelijke omgangstaal. We vinden het belangrijk de principes van ‘nieuwe autoriteit’ te integreren in onze school en tonen respect voor alle leerlingen en volwassenen die zich voor onze school inzetten.

Een hart voor mensen die het moeilijk hebben

Jaarlijks werken wij rond verschillende projecten waarin mensen die het moeilijk hebben extra in de aandacht worden gebracht. Enkele projecten die wij steunen zijn:

  • de Damiaanactie, 
  • een project in Pakistan, 
  • Blik op Afrika (project van de zusters Annuntiaten), 
  • Welzijnszorg en Broederlijk Delen.

Een hart voor samenzijn

We laten verschillende feesten leven op onze school, zoals verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Daarnaast vinden we het belangrijk om geregeld samen te zijn met de hele school tijdens de KiVa-bijeenkomsten. De ouders van onze school nodigen we graag uit op de openklasdag, het take-away-festijn, het schoolfeest en de afscheidsreceptie voor onze zesdeklassers, maar ook doorheen het jaar verwelkomen we alle ouders in de klas bij kleine gelegenheden.

Bovendien genieten we ook van enkele uitstappen per leerjaar, waaronder de schoolreis. Om de twee jaar gaan onze leerlingen op meerdaagse uitstap: naar de boerderij (tweede leerjaar), naar zee (vierde leerjaar) en op sportklassen (zesde leerjaar).

Een hart voor gezondheid

In de eerste graad krijgen de leerlingen elke dag een koekje en fruit. In de tweede en derde graad krijgen de kinderen wekelijks biofruit. Daarnaast zijn we waakzaam dat de kinderen voldoende water drinken.

Een hart voor de natuur

We zorgen voor de natuur samen met onze werkgroep milieu. We brengen onze lunch mee in een brooddoos, de koek in een koekendoos en we drinken water uit een hervulbare drinkbus. We houden de speelplaats afvalvrij en ruimen zelf op.

Daarnaast hebben we schooltuintjes waar we leren tuinieren.

Een hart voor sport

Sport is belangrijk in onze lagere school. Het L.O.-team zorgt voor mooi opgebouwde sportlessen en gedifferentieerde zwemlessen, maar ook voor middagsport en sportdagen. We bewegen veel buiten in het groen en werken aan onze conditie door het project ‘one mile a day’.

Een hart voor kunst

We hebben aandacht voor kunst in al zijn vormen. Er is een schoolkoor, we gaan naar toneel- en muziekvoorstellingen kijken in onze feestzaal of in de stad, we maken prachtige kunstwerken in de klas of in de doezelklas en leren kunst te beschouwen. De bibliobus komt tweemaandelijks langs voor de hele school.

Een hart voor samenwerken

Op de ouderraad zijn alle ouders welkom. We werken samen met het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) in de zorg voor de kinderen. Samen met de UCLL en de KUL gaan we op zoek naar vernieuwing. Wekelijks nemen we deel aan het buddyproject van de stad Leuven waarbij studenten leerlingen komen begeleiden bij het huiswerk. Tot slot werken we ook samen met Ferm en de Naschoolse Sport voor de opvang van onze kinderen buiten de schooluren.

Samenwerking is erg belangrijk in ons team. We zijn dan ook trots op onze leerkrachten en hun waaier aan talenten.

Welkom in onze school!

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x