Visie kleuterschool

Een hart voor elk kind

In onze Reuzeschool staat elk jaar het welbevinden van je kleuter voorop. Groeien gaat vlot als je stevig in je schoenen staat en zowel in de klas als daarbuiten goed in je vel zit. Als je vertrouwen hebt in de juf of meester en hulp durft vragen wanneer een nieuwe stap in de ontwikkeling nog wat moeilijk is. Als je ’s ochtends met plezier naar school vertrekt en overdag zowel uitdaging als rust vindt in de klas.

We willen inzetten op de zelfstandigheid en de talenten van al de kinderen: samen met hen ontdekken waar ze goed in zijn. In ons groeiboekje ontdek je hoe we je kind op alle domeinen zo veel mogelijk kansen geven om zich verder te ontwikkelen. Op die manier zorgen we ervoor dat de stap naar de lagere school voor elke kleuter heel natuurlijk verloopt.

In de Reuzeschool staat het welzijn van elk kind centraal. We dragen een warm hart uit naar alle culturen die we in onze school ontmoeten. Ons opvoedingsproject legt de nadruk op het maken van verbinding tussen alle betrokkenen.

Een hart voor alle ouders

Bij ons staat het creëren van een warme schoolomgeving centraal, waarbij we samen met zowel de kleuters als de ouders bouwen aan een sterke gemeenschap.

We geloven sterk in de kracht van samen school maken en moedigen ouders aan actief deel te nemen. Dit doen we zowel bij de warme onthaal- en afhaalmomenten, als bij de activiteiten in de klas.

Een hart voor kwalitatief onderwijs

Onze visie is gebaseerd op het gebruik van ervaringsgerichte en ontwikkelingsgerichte benaderingen om het leren te bevorderen. In ons onderwijs leggen we een sterke nadruk op het werken met thema's die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. We zoeken steeds de zone van de naaste ontwikkeling op. We willen een betekenisvolle verbinding tot stand brengen tussen hun ervaringen en de waarden die we koesteren, zoals welbevinden, betrokkenheid en zelfstandigheid. Door kinderen de ruimte te geven om te groeien in hun zelfstandigheid, stimuleren we hun eigen ontdekkingstocht en zelfexpressie.

Als team zijn we overtuigd van de noodzaak om jaarlijks bij te leren, zodat we alle kinderen een breed scala aan leermogelijkheden kunnen bieden. Daarom hechten we veel belang aan een goed doordacht nascholingsbeleid. 

Onze leerkrachten fungeren niet alleen als informatieverstrekkers, maar ook als begeleiders van kleuters tijdens hun persoonlijke ontdekkingsreis. 

We ondersteunen, observeren en koesteren elke kleuter, zodat iedereen de kans krijgt om uit te groeien tot een uniek en getalenteerd individu. Hierin is een persoonlijk traject voor elk kind van groot belang.

Een hart voor de natuur

De mooie buitenomgeving op onze campus zien we als een grote troef . 

We geloven dat de natuur een krachtige leeromgeving biedt waarin kinderen kunnen ontdekken, verkennen en zichzelf kunnen zijn. Door buiten te spelen stimuleren we niet alleen de fysieke gezondheid van de kinderen, maar ook hun creativiteit, sociale vaardigheden en verbondenheid met de natuur.

Door ons extra in te zetten op ontharden, vergroenen en de infiltratie van hemelwater, streven we ernaar onze speelplaatsen klimaatbestendig te maken met het oog op de toekomst. 

Een hart voor elkaar

In de kleuterschool zijn de sociale vaardigheden volop in ontwikkeling

Met de Cas en Lisa -methode leren kleuters emoties te begrijpen, zowel die van henzelf als van hun vriendjes. Conflicten, hoewel onvermijdelijk, worden gezien als waardevolle leermomenten.

Een hart voor sport

Met voldoende bewegingsruimte zowel binnen als buiten komen we aan de bewegingsnoden van onze kleuters tegemoet . Een team van gemotiveerde sportleerkrachten staat dagelijks klaar om de kinderen uit te dagen op vlak van beweging, elk op hun eigen tempo. In de derde kleuterklas brengen we enkele keren een bezoek aan het zwembad voor watergewenning.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x