One mile a day: wij doen ook mee!

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar start “One Mile a Day”, een bewegingsproject voor kinderen van de lagere school. Het doel van het initiatief is ambitieus: minstens 50.000 kinderen in de Belgische basisscholen dit schooljaar aan het lopen krijgen, evenveel als een vol Koning Boudewijnstadion. 

Het doel van ‘One Mile a Day’ is eenvoudig: de lessen op school doorbreken met korte beweegmomenten. De kinderen krijgen zo de kans om dagelijks, samen met hun juf of meester, 1 mijl (1,6 km) buiten te lopen of te wandelen. Deze activiteit heeft niet alleen positieve effecten op de gezondheid van de kinderen, het zorgt er ook voor dat kinderen met meer energie en concentratie de lessen hervatten.

 

Hoe gaan wij onze school in beweging krijgen? Daar hebben we een echte coach voor nodig! 

KIVA

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.

 

En hoe hebben wij dit aan de kinderen uitgelegd? Daar hebben onze creatieve juffen en meesters eens langs over nagedacht.... Het resultaat kan je in de foto's bewonderen.