Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

Maandag 3 september 2018

 

Vrije dagen van het eerste trimester

Maandag 1 oktober 2018 (facultatieve vrije dag)

Woensdag 17 oktober 2018 (pedagogische studiedag)

Herfstvakantie van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018

 

Kerstvakantie

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019

 

Vrije dagen van het tweede trimester

Maandag 21 januari 2019 (pedagogische studiedag)

Vrijdag 8 februari 2019 (facultatieve vrije dag)

Krokusvakantie van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019

 

Paasvakantie

Van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019

 

Vrije dagen van het derde trimester

Woensdag 1 mei 2019 (Dag van de Arbeid)

Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)

Vrijdag 31 mei 2019 (Brugdag)

Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)

  

De zomervakantie vangt aan op zondag 30 juni 2019