Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 

Maandag 3 september 2018 

 

 

Vrije dagen van het eerste trimester 

 

Maandag 1 oktober 2018 (facultatieve vrije dag) 

Woensdag 17 oktober 2018 (pedagogische studiedag) 

Herfstvakantie van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018 

 

Kerstvakantie 

 

Van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 

 

 

Vrije dagen van het tweede trimester 

 

Maandag 21 januari 2019 (pedagogische studiedag) 

Vrijdag 8 februari 2019 (facultatieve vrije dag) 

Krokusvakantie van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019 

 

 

Paasvakantie 

 

Van maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019 

 

 

Vrije dagen van het derde trimester 

 

Woensdag 1 mei 2019 (Dag van de Arbeid) 

Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) 

Vrijdag 31 mei 2019 (Brugdag) 

Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag) 

 

 

De zomervakantie vangt aan op zondag 30 juni 2019