Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

 

Maandag 2 september 2019 

 

Vrije dagen van het eerste trimester 

 

Maandag 7 oktober 2019 (facultatieve vrije dag) 

Woensdag 16 oktober 2019 (pedagogische studiedag) 

Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019 

Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand) 

Maandag 9 december 2019 (pedagogische studiedag) 

 

Kerstvakantie 

 

Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 

 

Vrije dagen van het tweede trimester 

 

Vrijdag 31 januari 2020 (facultatieve vrije dag) 

Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020 

Woensdag 18 maart 2020 (pedagogische studiedag) 

 

 

Paasvakantie 

 

Van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 

 

Vrije dagen van het derde trimester 

 

Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid) 

Woensdag 20 mei 2020 (pedagogische studiedag) 

Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) 

Vrijdag 22 mei 2020 (brugdag) 

Maandag  1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 

 

De zomervakantie vangt aan op dinsdag 30 juni 2020